U Kabinetu se obavljaju poslovi koji se odnose na sprovođenje strateških ciljeva Centra u skladu sa zakonom propisanim nadležnostima, Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Programom promocije nauke. Pored navedenog, u Kabinetu se realizuju savetodavni i protokolarni poslovi, kao i poslovi za odnose sa javnošću.

KABINET

dr Marko Krstić

v.d. direktora

Kratka biografija

Kontakt: mkrstic@cpn.rs

dr Marko Krstić