У Сектору за међународну сарадњу обављају се послови који се односе на реализацију пројеката, израду завршних извештаја, одржавање састанака и присуство састанцима пројектних тимова, дисеменацију пројеката, промоцију пројеката, конференције, фестивале и семинаре.нти.

СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Добривоје Лале Ерић

Име и презиме: Марина Костић

Сектор за међународну сарадњу

Стручни сарадник за администрирање међународних пројеката

Пројекти: Међународни пројекти

Контакт: mmatovic@cpn.rs

Марина Костић

Слободан Јовановић Цоба

др Јулија Бала

Сектор за међународну сарадњу

Пројекти: Horizont2020, TAIEX,  ESOF, WORLD MINDS, ЦПН трибине

Контакт: jballa@cpn.rs

др Јулија Бала

Владимир Цицвара

Сектор за међународну сарадњу

 

Пројекти: Научни камион

Владимир Цицвара

Ђурђа Тимотијевић

Име и презиме: Марјана Бркић

Сектор за међународну сарадњу

Стручни сарадник за администрирање међународних пројеката

Пројекти: Међународни пројекти

Контакт: mbrkic@cpn.rs

Марјана Бркић

Петар Лаушевић