U Sektoru za međunarodnu saradnju obavljaju se poslovi koji se odnose na realizaciju projekata, izradu završnih izveštaja, održavanje sastanaka i prisustvo sastancima projektnih timova, disemenaciju projekata, promociju projekata, konferencije, festivale i seminare.nti.

SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

Dobrivoje Lale Erić

Ime i prezime: Marina Kostić

Sektor za međunarodnu saradnju

Stručni saradnik za administriranje međunarodnih projekata

Projekti: Međunarodni projekti

Kontakt: mmatovic@cpn.rs

Marina Kostić

Slobodan Jovanović Coba

dr Julija Bala

Sektor za međunarodnu saradnju

Projekti: Horizont2020, TAIEX,  ESOF, WORLD MINDS, CPN tribine

Kontakt: jballa@cpn.rs

dr Julija Bala

Vladimir Cicvara

Sektor za međunarodnu saradnju

 

Projekti: Naučni kamion

Vladimir Cicvara

Đurđa Timotijević

Ime i prezime: Marjana Brkić

Sektor za međunarodnu saradnju

Stručni saradnik za administriranje međunarodnih projekata

Projekti: Međunarodni projekti

Kontakt: mbrkic@cpn.rs

Marjana Brkić

Petar Laušević