У Сектору за правне, финансијске и опште послове обављају се послови који се односе на правне и нормативне послове, јавне набавке, припремање састанака, припремање аката везаних за радне односе, сарадњу са надлежним министарствима. У Сектору се обављају послови везани за научну продавницу, финансијски послови, прикупљање, обједињавање и обрада података везано за остваривање права из радног односа запослених.

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, ФИНАНСИЈСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Запослено/ангажовано лице није дало сагласност Центру за промоцију науке да објави фотографију и друге податке у смислу члана 8. Закона о заштити података о личности.

Слободан Јевтић

Дарије Јаношевић

Сектор за правне, финансијске и опште послове

Саветник за маркетиншке и послове продаје

Пројекти: ЕлементиСајам књига, Продаја, Финансијски послови

Контакт: djanosevic@cpn.rs

Дарије Јаношевић

Запослено/ангажовано лице није дало сагласност Центру за промоцију науке да објави фотографију и друге податке у смислу члана 8. Закона о заштити података о личности.

Мирјана Панић

Петар Пањковић

Емилија Андрејевић

Јелена Мракић

Сектор за правне, финансијске и опште послове

Саветник за маркетиншке и послове продаје

Пројекти: ЕлементиСајам књига, Продаја, Финансијски послови

Контакт: jmrakic@cpn.rs

Јелена Мракић

Запослено/ангажовано лице није дало сагласност Центру за промоцију науке да објави фотографију и друге податке у смислу члана 8. Закона о заштити података о личности.

Радован Дрча

Михаило Словић