У Сектору за правне, финансијске и опште послове обављају се послови који се односе на правне и нормативне послове, јавне набавке, припремање састанака, припремање аката везаних за радне односе, сарадњу са надлежним министарствима. У Сектору се обављају послови везани за научну продавницу, финансијски послови, прикупљање, обједињавање и обрада података везано за остваривање права из радног односа запослених.

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, ФИНАНСИЈСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Sorry, this entry is only available in Srpski.

Slobodan Jevtić

Sorry, this entry is only available in Srpski.

Darije Janosevic

Sorry, this entry is only available in Srpski.

Mirjana Panić

Sorry, this entry is only available in Srpski.

Petar Panjković

Sorry, this entry is only available in Srpski.

Emilija Andrejevic

Sorry, this entry is only available in Srpski.

Jelena Mrakic

Sorry, this entry is only available in Srpski.

Radovan Drča

Sorry, this entry is only available in Srpski.

(Srpski) Михаило Словић