U Sektoru za izdavaštvo i medijsku produkciju obavljaju se poslovi medijske produkcije naučnopopularnih sadržaja. U Sektoru se takođe organizuje i obuka naučnih novinara kroz program Kolokvijum naučnog novinarstva. Najposećeniji javni program koji se producira u Sektoru je program naučnopopularnih CPN tribina. Sektor proizvodi, uređuje i održava mrežu sajtova Centra. Centralnu ulogu u svim poslovima Sektora ima sajt Elementarijum, koji se kao važan instrument za širenje kulture nauke razvio u najposećeniji naučnopopularni portal u okruženju. Na zadovoljstvo brojnih čitalaca, od 2015. u Sektoru se priprema i uređuje časopis za promociju nauke Elementi.

SEKTOR ZA IZDAVAŠTVO I MEDIJSKU PRODUKCIJU

Ivan Umeljić

Ljiljana Ilić

Ivana Smolović

Anđela Mrđa