У Сектору за програмске активности обављају се послови везани за организацију манифестација, изложби, предавања, радионица, моблиних садржаја, сајмова, фестивала, промоција, израду експоната, организацију Јавног позива за финансирање пројеката промоције и популаризације науке, као и послови везани за припрему програма промоције науке, научнотехнолошких резултата и достигнућа.

СЕКТОР ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

др Тања Аднађевић

Ана Јовановић

Ана Клобучар

Сектор за програмске активности

Координаторка Сектора за програмске активности

Пројекти: Међународни пројекти, Планетаријум, ДНК, Волонтери, Радионице за децу, Истраживања, Научни клуб

Контакт: aklobucar@cpn.rs

Ана Клобучар

Борис Клобучар

др Бојан Кениг

Саветник за продукцију и организацију програмских садржаја

Сектор за програмске активности

Пројекти: Научни клуб, ДНК, Изложбе, Радионице за децу

Контакт: bkenig@cpn.rs

др Бојан Кениг

Данијела Вучићевић

Предраг Давидовић

Мирјана Утвић