У Сектору за програмске активности обављају се послови везани за организацију манифестација, изложби, предавања, радионица, моблиних садржаја, сајмова, фестивала, промоција, израду експоната, организацију Јавног позива за финансирање пројеката промоције и популаризације науке, као и послови везани за припрему програма промоције науке, научнотехнолошких резултата и достигнућа.

СЕКТОР ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

Sorry, this entry is only available in Srpski.

PhD Tanja Adnadjevic

Sorry, this entry is only available in Srpski.

Ana Jovanović

Sorry, this entry is only available in Srpski.

Ana Klobučar

Sorry, this entry is only available in Srpski.

Boris Klobučar

Sorry, this entry is only available in Srpski.

PhD Bojan Kenig

Sorry, this entry is only available in Srpski.

Danijela Vucicevic

Sorry, this entry is only available in Srpski.

Predrag Davidović

Sorry, this entry is only available in Srpski.

Mirjana Utvic