U Sektoru za programske aktivnosti obavljaju se poslovi vezani za organizaciju manifestacija, izložbi, predavanja, radionica, moblinih sadržaja, sajmova, festivala, promocija, izradu eksponata, organizaciju Javnog poziva za finansiranje projekata promocije i popularizacije nauke, kao i poslovi vezani za pripremu programa promocije nauke, naučnotehnoloških rezultata i dostignuća.

SEKTOR ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

dr Tanja Adnađević

Ana Jovanović

Ana Klobučar

Sektor za programske aktivnosti

Koordinatorka Sektora za programske aktivnosti

Projekti: Međunarodni projekti, Planetarijum, DNK, Volonteri, Radionice za decu, Istraživanja, Naučni klub

Kontakt: aklobucar@cpn.rs

Ana Klobučar

Boris Klobučar

dr Bojan Kenig

Savetnik za produkciju i organizaciju programskih sadržaja

Sektor za programske aktivnosti

Projekti: Naučni klub, DNK, Izložbe, Radionice za decu

Kontakt: bkenig@cpn.rs

dr Bojan Kenig

Danijela Vučićević

Predrag Davidović

Mirjana Utvić