Према Закону о научноистраживачкој делатности и Статуту ЦПН, надлежности Управног одбора ЦПН обухватају усвајање годишњих програмских и финансијских планова, као и других докумената, именовање и разрешавање директора, као и одлучивање о пословању и коришћењу средстава.

УПРАВНИ ОДБОР

др Богољуб Зечевић

Председник Управног одбора

Др Богољуб Зечевић

Марко Попадић

Члан Управног одбора

Марко Попадић

Иван Умељић

Запослено/ангажовано лице није дало сагласност Центру за промоцију науке да објави фотографију и друге податке у смислу члана 8. Закона о заштити података о личности.

Слободан Јевтић

Катарина Алексић

Члан Управног одбора

Катарина Алексић