Prema Zakonu o naučnoistraživačkoj delatnosti i Statutu CPN, nadležnosti Upravnog odbora CPN obuhvataju usvajanje godišnjih programskih i finansijskih planova, kao i drugih dokumenata, imenovanje i razrešavanje direktora, kao i odlučivanje o poslovanju i korišćenju sredstava.

UPRAVNI ODBOR

dr Bogoljub Zečević

Predsednik Upravnog odbora

Dr Bogoljub Zečević

Marko Popadić

Član Upravnog odbora

Marko Popadić

Ivan Umeljić

Zaposleno/angažovano lice nije dalo saglasnost Centru za promociju nauke da objavi fotografiju i druge podatke u smislu člana 8. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Slobodan Jevtić

Katarina Aleksić

Član Upravnog odbora

Katarina Aleksić