Име и презиме: Марина Костић

Сектор за међународну сарадњу

Стручни сарадник за администрирање међународних пројеката

Пројекти: Међународни пројекти

Контакт: mmatovic@cpn.rs

Марина Костић

Љиљана Илић

др Јулија Бала

Сектор за међународну сарадњу

Пројекти: Horizont2020, TAIEX,  ESOF, WORLD MINDS, ЦПН трибине

Контакт: jballa@cpn.rs

др Јулија Бала

др Бојан Кениг

Саветник за продукцију и организацију програмских садржаја

Сектор за програмске активности

Пројекти: Научни клуб, ДНК, Изложбе, Радионице за децу

Контакт: bkenig@cpn.rs

др Бојан Кениг

Владимир Цицвара

Сектор за међународну сарадњу

 

Пројекти: Научни камион

Владимир Цицвара

Данијела Вучићевић

Анђела Мрђа

Петар Пањковић

Јелена Мракић

Сектор за правне, финансијске и опште послове

Саветник за маркетиншке и послове продаје

Пројекти: ЕлементиСајам књига, Продаја, Финансијски послови

Контакт: jmrakic@cpn.rs

Јелена Мракић

Име и презиме: Марјана Бркић

Сектор за међународну сарадњу

Стручни сарадник за администрирање међународних пројеката

Пројекти: Међународни пројекти

Контакт: mbrkic@cpn.rs

Марјана Бркић

Петар Лаушевић

Мирјана Утвић