Ime i prezime: Marina Kostić

Sektor za međunarodnu saradnju

Stručni saradnik za administriranje međunarodnih projekata

Projekti: Međunarodni projekti

Kontakt: mmatovic@cpn.rs

Marina Kostić

Ljiljana Ilić

dr Julija Bala

Sektor za međunarodnu saradnju

Projekti: Horizont2020, TAIEX,  ESOF, WORLD MINDS, CPN tribine

Kontakt: jballa@cpn.rs

dr Julija Bala

dr Bojan Kenig

Savetnik za produkciju i organizaciju programskih sadržaja

Sektor za programske aktivnosti

Projekti: Naučni klub, DNK, Izložbe, Radionice za decu

Kontakt: bkenig@cpn.rs

dr Bojan Kenig

Vladimir Cicvara

Sektor za međunarodnu saradnju

 

Projekti: Naučni kamion

Vladimir Cicvara

Danijela Vučićević

Anđela Mrđa

Petar Panjković

Jelena Mrakić

Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove

Savetnik za marketinške i poslove prodaje

Projekti: ElementiSajam knjiga, Prodaja, Finansijski poslovi

Kontakt: jmrakic@cpn.rs

Jelena Mrakić

Ime i prezime: Marjana Brkić

Sektor za međunarodnu saradnju

Stručni saradnik za administriranje međunarodnih projekata

Projekti: Međunarodni projekti

Kontakt: mbrkic@cpn.rs

Marjana Brkić

Petar Laušević

Mirjana Utvić