Projekti na Sajmu knjiga

Projekti na Sajmu knjiga

U petak, 27. oktobra, na štandu CPN-a predstavljeni su međunarodni projekti Scientix, CREATIONS i Hypatia, u kojima je Centar jedan od partnera[:]

_MMM5491

I na 62. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga na štandu CPN-a petak je tradicionalno dan kada se predstavljaju evropski projekti u kojima Centar učestvuje. Ove godine saradnicima Centra, kao i nastavnicima i direktorima osnovnih i srednjih škola, predstavljena su tri projekta Scientix, CREATIONS i Hypatia, u kojima je Centar partner, a sa idejom da mrežu saradnika proširimo i zainteresovane nastavnike direkto uključimo u same projekte. Zajednička karakteristika za sva tri projekta je da za svoje ciljne grupe imaju nastavnike osnovnih i srednjih škola kao i da se bave STEM disciplinama (engl: Science, Technology, Engineering, Math –nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika) iz različitih uglova.

Centar za promociju nauke će u napredne dve godine (2017–2019) biti nacionalna kontakt tačka za Scientix najveću onlajn zajednicu koja okuplja nastavnike STEM disciplina, ali i donosioce odluka sa idejom da se skrene pažnja na značaj STEM disciplina u savremenom obrazovanju.

Drugi važan projekat koji je predstavljen nastavnicima je projekat CREATIONS finansiran iz programa Horizont 2020. Osnovni cilj ovog projekta je zastupanje kreativnih metoda u STEM oblastima koje su zasnovane na koracima istraživačkog učenja uz korišćenje elemenata umetničkog stvaranja.

Konačno, projekat Hypatia skreće pažnju na postojanje akademskih rodnih stereotipa i u svom fokusu ima, sa jedne strane, rušenje rodnih stereotipa među mladima, a sa druge , a u direktoj vezi sa prvim ciljem, motivisanje mladih devojaka da za svoje karijere izaberu STEM oblasti skrećući im pažnju da ne postoji podela na takozvana „muška“ i „ženska zanimanja“.

 

Ostale aktivnosti