Mladi botaničari

Mladi botaničari

U Naučnom klubu Centra za stručno usavršavanje 21.12.2018. godine, realizovana je prva od tri radionice projekta Mladi botaničar, realizatora profesorki biologije Olivere Kolarić i Biljane Jovanović Popović

Projekat je pod okriljem Centra za promociju nauke. Radionice pohađaju učenici razredne i predmetne nastave OŠ ”Jovan Popović”, OŠ ”Žabare” iz Žabara, OŠ ”Strahinja Popović” Dvorane i OŠ ”Brana Pavlović” Konjuh.

Na prvoj radionici učenici su realizovali sledeće aktivnosti:

Upoznavanje sa temom radionica;

Anketa: Šta znam o botanici;

Prezentacija: „Foto-herbarijum“;

Prezentacija: „Lekovite biljke“

Prepoznavanje biljaka sa slika i iz gotovih herbarijuma

Upoznavanje sa načinom determinacije biljaka uz pomoć ključa;

Evaluacija prve radionice i upoznavanje sa planom rada druge radionice

Osnovna ideja projekta je promocija biologije, prevashodno botanike. Učenici su se podsetili i upoznali sa građom i funkcionisanjem biljnih organa i sistematikom kao naučnom disciplinom. Takođe, podsetili su se različitih grupisanja biljaka i njihove raznovrsnosti.

Pored toga, bilo je reči o biljkama koje čovek koristi u svakodnevnom životu i njihovim lekovitim svojstvima.

Učenici su se upoznali sa načinom sakupljanja biljaka, pripremom i pravljenjem pravog i fotoherbarijuma.

Zatim su samostalno determinisali herbarske biljke i ilustacije biljaka. Svaki učenik je izabrao jednu biljku i imao zadatak da je što vernije  nacrta.

Realizatori su pokazali neke od lekovitih aromatičnih biljaka koje su učenici po mirisu ili izgledu prepoznavali.

Ostale aktivnosti