Naučni klub

Naučni klub

Organizovan prostor za upoznavanje sa naukom, gde se zainteresovani mogu prijaviti da drže predavanja, radionice i druge aktivnosti.

Istražite više o Naučnom klubu