“Играј го – развијај вијуге”

Учесници пројекта “Играј го – развијај вијуге” учествовали су 15. 12. и 16.12. 2018. године на Јуниорском државном првенству  у Врњачкој Бањи

Пројекат “Играј го – развијај вијуге” се већ трећу годину одржава у Научном клубу Регионалног центра у Нишу уз подршку Центра за промоцију науке из Београда.

На такмичењу је учетвовало укупно 24 такмичара, од чега 22 јуниора који го уче у оквиру овог пројекта. Организацију такмичења су спровели тренери и аутори програма Играј го – развијај вијуге: Жељко Веселиновић, Драган Илић, Младен Лилић и Мирјана Рашић Митић, који су уједно били и пратиоци деце на овом такмичењу.

Осим такмичења, организована је и промоција гоа којој су присуствовали ученици, наставници и директори основних школа из Мерошине и Врњачке Бање, чиме је овај пројекат остварио врло важан сегмент у погледу дисеминације.

Прво место на такмичењу освојио је Вук Душанић, ученик 8. разреда ОШ „Св. Сава“ Ниш, Го клуб Про Го Ниш.

Остали учесници пројекта “Играј го – развијај вијуге” и такмичари остварили су изузетне резултате.

Exhibitions

Science as an event

Popular science events and exhibitions are broad ranging, exciting and available to everyone. Each season, a new wave of interaction, fun and knowledge is being triggered by a variety of interesting subjects, such as: robots, forests, animals, CERN, ground breaking technology, and, of course, math.

Find out more...

Panels

science through discussion

Popular science CPN panels are always a nice opportunity to spend some quality time. Carefully produced, with stimulating, up-to-date topics and renowned lecturers, CPN panels attract great attention of media and a great number of visitors, as well.

Find out more...

Publications

Reading about science

Famous writers, scientists and promoters explain the world in a different manner - using everyday language, with transparency and clarity. They speak of new ideas, scientific paradigms and human knowledge, in general. CPN publications are available, attention-grabbing and rich in content.

Find out more...

Planetarium

Science on the road

CPN’s portable planetarium is one of the Center’s major programs. The planetarium calls upon cities across Serbia, bringing knowledge, joy and expanding horizons of students living in remote areas.

Find out more...ЕЛЕМЕНТИ