Мај месец математике

Научни клуб при Центру за стручно усавршавање Крушевац у периоду од 09. до 31.05.2019. године организује манифестацију „Мај месец математике“ у оквиру које ће бити реализовано низ активности намењених ученицима и наставницима крушевачких школа

Овог маја 2019. путујемо око света у потрази за нераскидивом везом математике и географије, две дисциплине које нам, када се преплету, откривају скривене пределе.
Манифестацију је отворио Ненад Станојевић, директор ЦСУ Крушевац, а проф. др математике, Милош Петровић одржао је тим поводом предавање на тему повезаности математике и географије.

Географија је синтетичка наука, која спаја многа достигнућа бројних наука ради објашњавања географског простора. Она припада групи природних наука, јер јој је основно полазиште у природним обележјима геопростора. На предавању је било речи о примени математике у геодезији и картографији. Разматран је проблем пројекције сфере на раван. Коначно, приказана је примена географског информационог система као рачунарског система за интегрисање, складиштење, уређивање, анализу и приказ географских информација.

Предавање на тему: „Адаптације – Аланова и Бергманова математика живих бића“ одржале су Оливера Коларић и Верица Соколовић.
Адаптације биљака и животиња на различите услове живота увек су занимљиве ученицима. А на који начин адаптације објашњавају научници Карл Бергман и Џоел Асаф Алан, њихов живот и рад, у каквој су вези запремина и површина тела са стаништем где живе, зашто исте врсте различито изгледају у хладним поларним стаништима од топлих станишта, зашто су битне уши лисице фенеке, упознаће се ученици на интерактивном предавању и радионици Адаптације – Аланово и Бергмановае математика живих бића.

Тема трећег предавања била је: „Математичка географија у служби човека“, које је одржала Лидија Бјелица Шљивић. Математичка географија је физичкогеографска дисциплина која проучава Земљу као небеско тело, њен положај и кретање у васиони, као и последице тог положаја и кретања на географска обележја Земље. Може се тумачити као и примена математичких метода у географији, а на који начин се може употребити у служби човека биће приказано на радионици Математичка географија у служби човека.

Изложба „Алгоритми од кухиње до берзе“ представља алгоритме који су уткани у сваки детаљ свакодневнице. У медицини, машинско учење помаже дијагностиковању болести попут рака или дијабетесне ретинопатије; у неким државама се судови ослањају на алгоритме приликом одлучивања о висини кауције, изрицању казне или пуштању на слободу, друштвени медији и мреже користе алгоритме који на основу наших личних података и историје претраживања обликују вести и огласе које ће нам предочити. На занимљив и атрактиван начин, кроз 13 кратких прича водимо вас кроз свет алгоритама у ком данас живимо.

Exhibitions

Science as an event

Popular science events and exhibitions are broad ranging, exciting and available to everyone. Each season, a new wave of interaction, fun and knowledge is being triggered by a variety of interesting subjects, such as: robots, forests, animals, CERN, ground breaking technology, and, of course, math.

Find out more...

Panels

science through discussion

Popular science CPN panels are always a nice opportunity to spend some quality time. Carefully produced, with stimulating, up-to-date topics and renowned lecturers, CPN panels attract great attention of media and a great number of visitors, as well.

Find out more...

Publications

Reading about science

Famous writers, scientists and promoters explain the world in a different manner - using everyday language, with transparency and clarity. They speak of new ideas, scientific paradigms and human knowledge, in general. CPN publications are available, attention-grabbing and rich in content.

Find out more...

Planetarium

Science on the road

CPN’s portable planetarium is one of the Center’s major programs. The planetarium calls upon cities across Serbia, bringing knowledge, joy and expanding horizons of students living in remote areas.

Find out more...ЕЛЕМЕНТИ