Пројекат “Направимо нервну ћелију”

У оквиру пројекта “ Направимо нервну ћелију”, у петак 21.12.2018. године одржане су четири радионице подржане од стране Центра за промоцију науке

Прва радионица одржана је за ученике ОШ “Слободан Секулић”, Крчагово, Ужице, затим за ученике седмог и осмог разреда ОШ “Нада Матић”, трећа за ученике Прве основне школе краља Петра ИИ, Ужице и за ученике виших разред ОШ “Душан Јерковић”, Ужице.

Након уводног следила су предавања о грађи нервне ћелије, централном нервном систему, синапсама, укрштању нервних путева и импулсима у мозгу. Затим су ученици подељени у две групе добили задатак да помоћу слагалице сложе изглед нервне ћелије и да уз помоћ едукатора и различитих материјала направе нервну ћелију. Последња активност била је квиз знања, такође по групама, који је имао питања из изложеног градива и онога што су научили. На крају радионица ученици су добили потврде да су успешно завршили радионице “Направимо нервну ћелију”.

Exhibitions

Science as an event

Popular science events and exhibitions are broad ranging, exciting and available to everyone. Each season, a new wave of interaction, fun and knowledge is being triggered by a variety of interesting subjects, such as: robots, forests, animals, CERN, ground breaking technology, and, of course, math.

Find out more...

Panels

science through discussion

Popular science CPN panels are always a nice opportunity to spend some quality time. Carefully produced, with stimulating, up-to-date topics and renowned lecturers, CPN panels attract great attention of media and a great number of visitors, as well.

Find out more...

Publications

Reading about science

Famous writers, scientists and promoters explain the world in a different manner - using everyday language, with transparency and clarity. They speak of new ideas, scientific paradigms and human knowledge, in general. CPN publications are available, attention-grabbing and rich in content.

Find out more...

Planetarium

Science on the road

CPN’s portable planetarium is one of the Center’s major programs. The planetarium calls upon cities across Serbia, bringing knowledge, joy and expanding horizons of students living in remote areas.

Find out more...ЕЛЕМЕНТИ