Завршена реализација пројекта “МИСЛИ”

У Регионалном центру 16.12.2018. године завршена је реализација пројекта “МИСЛИ”

Пројекат “МИСЛИ” подржан је од стране Регионалног центра по Јавном позиву Центра за промоцију науке и један је од изабраних пројеката за реализацију.

Пројекат “Мисли” имао је за циљ развијање свести код ученика о важности повезивања теорије и праксе. Рад на пројекту упознао је ученике различитог узраста са научним методама рада кроз истраживање. Тако су ученици уз помоћ наставница хемије препознали неку појаву, самостално одредили методе којима су испитивали и пратли резултате кроз одређене лабораторијске услове и на крају урадили свој први истраживачки рад.

После радионице “Моји огледи –за моје истраживање” где су учесници радили експерименте у којима су желели да докажу своје идеје и пратили одређене параметре, бележили резултате и сакупљали опажања, почели су да пишу  свој први истраживачки рад. На овој последњој радионици, урађене научноистраживачке радове учесници су презентовали и добили дипломе за учествовање у пројекту.

Аутори и реализатори радионица на овом пројекту биле су Нена Стојановић, наставница хемије у Основној школи “Стефан Немања”, Снежана Мишић, наставница хемије у Основној школи “Вожд Карађорђе” у Нишу, Александра Петровић и Слађана Јовић, наставнице хемије у Гимназији “Светозар Марковић”.

Exhibitions

Science as an event

Popular science events and exhibitions are broad ranging, exciting and available to everyone. Each season, a new wave of interaction, fun and knowledge is being triggered by a variety of interesting subjects, such as: robots, forests, animals, CERN, ground breaking technology, and, of course, math.

Find out more...

Panels

science through discussion

Popular science CPN panels are always a nice opportunity to spend some quality time. Carefully produced, with stimulating, up-to-date topics and renowned lecturers, CPN panels attract great attention of media and a great number of visitors, as well.

Find out more...

Publications

Reading about science

Famous writers, scientists and promoters explain the world in a different manner - using everyday language, with transparency and clarity. They speak of new ideas, scientific paradigms and human knowledge, in general. CPN publications are available, attention-grabbing and rich in content.

Find out more...

Planetarium

Science on the road

CPN’s portable planetarium is one of the Center’s major programs. The planetarium calls upon cities across Serbia, bringing knowledge, joy and expanding horizons of students living in remote areas.

Find out more...ЕЛЕМЕНТИ