Novo izdanje CPN-a: Uvod u naučno novinarstvo

Novo izdanje CPN-a: Uvod u naučno novinarstvo

Nova knjiga u izdanju Centra za promociju nauke nudi neprocenjiv pregled savremenog naučnog novinarstva s naglaskom na profesionalnu novinarsku praksu i izazove digitalnog doba.

Uvod u naučno novinarstvo pruža opsežan vodič za proizvodnju novinskog sadržaja o raznim oblastima naučnog istraživanja. Pažljivog čitaoca, korak po korak, uvodi u praktične veštine potrebne za pisanje naučnih priča i pojašnjava mnoge poznate i nepoznate detalje koji stoje u osnovi ovog posla. Martin V. Angler, iskusni naučni novinar, obuhvata glavne etape u pisanju i objavljivanju članka; od odabira ideje, uobličavanja predloga, istraživanja i vođenja intervjua do upečatljivog pisanja za magazine, novine i onlajn izdanja. Tu su i poglavlja posvećena istraživačkom izveštavanju, postupanju sa naučnim podacima i objašnjavanju naučne prakse i rezultata istraživanja laičkoj publici. Izlaganje u poglavljima potkrepljeno je predlozima za čitanje, pitanjima za ponavljanje i praktičnim vežbama. Knjiga takođe sadrži opširne intervjue s iskusnim naučnim novinarima, istraživačima i naučnicima koji daju dragocene savete o izgradnji karijere u naučnom novinarstvu, govore o onome što čini dobrog izveštača kao i o tekućim profesionalnim izazovima sa kojima se suočavaju. Knjiga se završava iscrtavanjem brojnih dostupnih puteva u naučno novinarstvo, kao što su poznati programi kreativnog pisanja, stipendije, nagrade i uspešni onlajn naučni časopisi.

Studentima novinarstva i profesionalnim novinarima svih nivoa ova knjiga nudi neprocenjiv pregled savremenog naučnog novinarstva s naglaskom na profesionalnu novinarsku praksu i izazove digitalnog doba.

Knjigu je preveo Milorad Jevtović.

Autor likovnog rešenja korica je grafički ilustrator Nikola Korać.

Autor knjige, Martin V. Angler je naučni novinar s bogatom karijerom u oblasti tehnološkog i ekološkog novinarstva. Njegove radove objavljivali su „Bi-Bi-Si“, „Sajentifik amerikan“, kao i tiražni nemački i švajcarski listovi i magazini kao što su „Noje cirher cajtung“, „Cajt onlajn“, „Špigl onlajn“, „Maderbord Džermani“, „P.M. magazin“ i „Bild der visenšaft“. Angler je bio i redovni saradnik dvaju radijskih programa o tehnologiji italijanskog nacionalnog medijskog servisa (RAI), kao i vodećih interdisciplinarnih naučnih projekata Evropske akademije u Bolcanu.

Ostale aktivnosti