O v.d. direktoru

_MMM3453

Odlukom Upravnog odbora Centra za promociju nauke na sednici održanoj 1. juna 2017. godine, uz prethodnu saglasnost nadležnog ministra, na period od šest meseci za vršioca dužnosti direktora Centra postavljen je dr Jovan Trifunović, docent na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dr Trifunović je rođen 1979. godine u Beogradu. Završio je gimnaziju u Smederevu, a diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Kako se navodi u njegovoj stručnoj biografiji, doktorsku tezu „Metodologija za uvažavanje nesavršenog kontakta između elektroda i tla pri proračunu otpornosti rasprostiranja konturnih uzemljivača“ odbranio je 2016. godine.

U periodu od 2003. do 2005. godine bio je stipendista Ministarstva nauke Republike Srbije. Od 2003. godine bio je angažovan na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, najpre kao istraživač-stipendista na projektima Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, a zatim kao asistent-pripravnik, viši laboratorijski inženjer i docent na Katedri za energetske pretvarače i pogone.

U okviru nastavnih aktivnosti učestvuje u izvođenju računarskih i laboratorijskih vežbi i formiranju računarskih vežbi, kao i u u radu stručnih organa i komisija Elektrotehničkog fakulteta. Stručni ispit za oblast Energetska efikasnost zgrada položio je 2014. godine.

Učestvovao je u realizaciji velikog broja naučno-istraživačkih i stručnih projekata i autor/koautor je dvadeset tri objavljena naučna rada i dva tehnička rešenja. Učestvovao je na FP7 projektu FP7–ENERGY–2008–TREN-1–SEETSOC–South-East European TSO Challenges, šest projekata Ministarstva nauke Republike Srbije, 11 istraživačkih studija, kao i u komercijalnim poslovima Elektrotehničkog fakulteta.

Naučne radove je objavio u međunarodnim naučnim časopisima, nacionalnim naučnim časopisima i na konferencijama međunarodnog i nacionalnog značaja.

Direktori Centra za promociju nauke

Elementi

NOVA CPN IZDANJA

Zima 2017/18. Centar za promociju nauke predstavlja jedanaesti broj časopisa Elementi.
Istražite više...

Izložbe

nauka kao događaj

Naučnopopularne CPN manifestacije i izložbe su masovne, uzbudljive i dostupne svakom. Roboti, šume, životinje, CERN, nove tehnologije i naravno, matematika, iz sezone u sezonu pokreću novi talas interakcije, zabave i znanja.

Istražite više...

Tribine

nauka kroz razgovor

Naučnopopularne CPN tribine su uvek zgodna prilika da provedete veče na kvalitetan način. Brižljivo producirane, sa zanimljivim, aktuelnim naučnim temama i uglednim sagovornicima, CPN tribine izazivaju pažnju medija i privlače veliki broj posetilaca.

Istražite više...

Planetarijum

nauka na putu

Mobilni CPN planetarijum je jedan od najznačajnijih programa Centra. Planetarijum obilazi gradove širom Republike Srbije, donoseći znanje, radost i nove horizonte za đake u udaljenim krajevima.

Istražite više...ELEMENTI