„Optika kroz uradi sam oglede“

„Optika kroz uradi sam oglede“

U Naučnom klubu Užice 18. januara održane su četiri radionice u okviru projekta „Optika kroz uradi sam oglede“, podržanog od strane Centra za promociju nauke na Javnom pozivu

Radionice vode Dalibor Rajković, profesor fizike i informatike i Milena Živković, diplomirani fizičar – fizičar za opštu fiziku. Radionicama su prisustvovali učenici od 6. do 8. razreda četiri gradske osnovne škole OŠ Nada Matić“, OŠ „Slobodan Sekulić“, OŠ „Dušan Jerković“ i OŠ „Prva osnovna škola Kralja Petra II“.

Projekat je namenjen učenicima osnovnih škola koji su se na radionici upoznali sa gradivom iz geometrijske optike kroz predavanje i veći broj eksperimenata. Na samom početku radionice svaki učenik dobija svesku za eksperimente u kojoj zapisuje pretpostavke, zapažanja i zaključke.  Kroz niz eksperimenata učenici prave hologram od delova diska, zatim kaleidoskop različitih prečnika, periskop, nakon toga slede eksperimenti sa laserom gde se upoznaju sa difuzijom svetlosti i  zakonima geometrijske optike. Na kraju radionice učenicima i nastavnicima su podeljene diplome, a dobili su i ideje kako da naprave neke od ovih instrumenata sa malo materijala na časovima u školi. Neki od produkata radionica su ostali u Naučnom klubu kako bi ih koristili i ostali učenici.

Ostale aktivnosti