PESHES u Torinu

PESHES u Torinu

Na Politehničkom univerzitetu u Torinu održan je sastanak partnera projekta PESHES i studijska poseta
[:]PESHES_Torino.1

Na Politehničkom univerzitetu u Torinu održan je sastanak partnera projekta PESHES i studijska poseta posvećena analizi i statusu indikatora performansi unutar italijanskog visokog obrazovanja. Kolege sa Politehničkog univerziteta su gostima iz Srbije predstavile čitav niz zakonskih okvira, praksi i iskustava kada je u pitanju finansiranje visokoškolskih studijskih programa i uopšteno finansiranje univerziteta i fakulteta.

Poseban deo programa predstavljala je poseta biznis inkubatoru pri Univerzitetu, na kome se najbolje ideje i inicijative uobličavaju i prerastaju u samoodržive modele ekonomskog poslovanja. Takođe je organizovan i obilazak laboratorija na kojima se ispituju procesi katalize i izrada katalizatora sa širokom primenom unutar veoma razvijene automobilske industrije regiona Pijemont.

Evropski projekat PESHES finansira se kroz program Erazmus+ sa ciljem stvaranja sistematskog praćenja kvaliteta studijskih programa i merenja njihove uspešnosti kroz razvoj adekvatnih indikatora i budućih zakonskih okvira. Projekat okuplja šest univerziteta iz Srbije i šest nacionalnih institucija, uz četiri strana ekspertska partnera koji treba da prenesu svoja znanja, iskustva i rezultate. Pored Politehničkog univerziteta iz Torina, tu su i univerziteti iz Rijeke, Valensije i Tventea. Centar za promociju nauke predvodi radni paket posvećen diseminaciji i eksploataciji projektnih rezultata.

PESHES_Torino.2

Ostale aktivnosti