Pitanja potencijalnih ponuđača i odgovori za nabaku Naučnog kamiona

Pitanja potencijalnih ponuđača i odgovori za nabaku Naučnog kamiona

Centar za promociju nauke objavio je pitanja potencijalnih ponuđača za nabavku Naučnog kamiona i odgovore na njih.

Po ovlašćenju JUP Istraživanje i razvoj, Centar za promociju nauke je 2. novembra 2011. otvorio poziv za prikupljanje ponuda za nabavku specijalnog kamiona za potrebe Centra za promociju nauke. Kamion se sastoji iz tegljača, poluprikolice i nadgradnje za poluprikolicu.

Poziv za međunarodno nadmetanje 2036-22/2011 je otvoren do 10. februara 2012.

 

Preuzmite  Pitanja potencijalnih ponuđača i odgovora na srpskom jeziku.

Preuzmite  Pitanja potencijalnih ponuđača i odgovorana engleskom jeziku.

Tags

Ostale aktivnosti