Zatvoren poziv za prikupljanje ponuda za remont broda Argus

Zatvoren poziv za prikupljanje ponuda za remont broda Argus

Po ovlašćenju JUP Istraživanje i razvoj, Centar za promociju nauke je od 2. novembra 2011. do 10.februara 2012. prikupljao ponude za nabavku radova – remont i opremanje Broda laboratorije Argus

Javna nabavka broj: 2306-17/11 u otvorenom postupku.

Na osnovu članova 29, 69. i 72. Zakona o javnim nabavkama RS („Službeni glasnik RS“ broj 116/08), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke u otvorenom postupku i ovlašćenja od strane JUP Istraživanje i razvoj d.o.o. broj 2306 od 02.11.2011. godine, Centar za promociju nauke je objavio poziv za prikupljanje ponuda za nabavku radova – remont i opremanje Broda laboratorije Argus.

Poziv je zatvoren nakon isteka roka.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju na srpskom jeziku.

Ostale aktivnosti