Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti nabavka usluga: mobilne telefonije

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti nabavka usluga: mobilne telefonije

Preuzmite dokument.

Ostale aktivnosti