Радионице

Интерактивни садржаји


Посебан део програма, који Центар за промоцију науке одржава и негује још од самог почетка, јесу интерактивне школске радионице. Ове радионице организују се сваког месеца у просторијама Научног клуба и Мејкерс спејса, за ученике основних и средњих школа, а од 2017. године организоване су једном недељно и посебне радионице за предшколце.

Током радионица предавач учеснике уводи у научнопопуларну тему дана, а учесници имају прилику да, уз његову помоћ, сами испробају технологију, направе експерименте, или искористе стечена знања и направе нешто својим рукама. Овакав вид рада пружа деци прилику да сарађују, размишљају и проналазе нова, креативна решења, олакшава им разумевање разних научних области и учење, поједностављује приступ научним темама и разбија предрасуде о „тешким“ наукама.

Истражите више на страници: prijave.cpn.rs/mejkers

Пријављивање за радионице врше наставници по месечном распореду, а учешће је потпуно бесплатно. Само током 2018. године одржано је преко 180 школских и предшколских радионица, кроз које је прошло преко 3000 деце.

ПОВЕЗАНО