Srpski jezik u svetu

Srpski jezik u svetu

Po drugi put, 27. juna, u Naučnom klubu Centra za promociju nauke u Beograd održana je tribina sa temom proučavanja srpskog jezika i slavistike na univerzitetima širom sveta[:]

slavistika

U Naučnom klubu Beograd, 27. juna, održana je druga tribina posvećena izučavanju srpskog kao stranog jezika na svetskim univerzitetima. Učesnici tribine dolaze iz Međunarodnog slavističkog centra (MSC) – prof. dr Boško Suvajdžić, zamenik upravnika MSC-a, prof. dr Aleksandar Milanović, član uprave MSC-a i magistar Snežana Kutrički, stručni saradnik.

Centar za promociju nauke u saradnji sa Institutom za slavistiku Univerziteta u Kelnu i Filološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu pokrenuo je novi ciklus tribina kako bi ukazao na status srpskog jezika u širim okvirima i u globalnom okruženju.

U trenutku kada slavistika u svetu gubi na popularnosti u odnosu na neke druge lingvističke grupe, i kada se, kako su pokazala poslednja statistička istraživanja, broj katedara na evropskim univerzitetima na kojima se srpski proučava kao strani jezik u poslednjih petnaest godina gotovo prepolovio, popularizacija izučavanja našeg jezika i kulture i kod stručne publike ali i šire javnosti važan je aspekt ne samo naučne nego i kulturne promocije.

Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu u Beogradu je najstarija institucija ove vrste u slovenskom svetu, osnovana 1971. Godine. MSC neprekidno radi od svog osnivanja do danas. Cilj MSC-a je da podstiče i pomaže proučavanje naše književne kulturne baštine, kao i učenje i usavršavanje srpskog jezika u inostranstvu. U  ostvarivanju tog cilja Centar posebnu pažnju posvećuje institucijama u svetu koje se bave jezikom, književnošću i kulturom srpskog naroda, te nizom svojih aktivnosti povezuje slavističke katedre stranih univerziteta sa delatnošću slavista u našoj zemlji.

Ostale aktivnosti