Radionica projekta RRING u Sijetlu

Radionica projekta RRING u Sijetlu

Godišnja konferencije Američke asocijacije za napredak nauke (engl. American Association for the Advancement of ScienceAAAS) održana je u Sijetlu od 13. do 16. februara 2020, uz učešće više od 6000 profesionalaca iz čitavog sveta, mada najviše iz Severne Amerike. Jedan od učesnika bio je i Centar za promociju nauke.

Asocijacija koja postoji od 1848. godine okuplja profesionalce i raznovrsne naučne delatnike koji pokrivaju sve naučne discipline i okvire savremenog naučnog rada – od vrhunskih istraživača, dobitnika Nobelove nagrade (poput aktuelnog predsednika asocijacije, prof. Stivena Čua), inovatora i industrije, preko mladih talenata i onih koji tek započinju svoje naučne karijere, do profesionalaca u domenu naučnih politika, naučne komunikacije i popularizacije nauke. Najbliži pandan na evropskom nivou bi bio EuroScience koji postoji tek nekih tridesetak godina.

Posebna vrednost programa u Sijetlu jeste predstavljanje aktuelnih, često kontraverznih tema, otkrića i istraživanja, posebno u kontekstu aktuelne američke politike i izlaska iz Pariskog sporazuma posvećenog kontroli i radikalnom smanjenju ispuštanja ugljen-dioksida u atmosferu. Upravo iz tog razloga, gotovo polovina prebogatog programa konferencije je bila posvećena klimatskim temama i doprinosu nauke smanjivanju sve drastičnijih i težih posledica klimatskih promena. Druga dominanta oblast jeste uticaj i dalji razvoj veštačke inteligencije, odnosno stvaranje sve složenijih sistema koji su u stanju da upravljaju značajnim celinama naše fizičke i virtuelne realnosti. Istaknuto je, naravno, i kako sistemi vešačke inteligencije mogu biti ključni faktor u rešavanju najsloženijih izazova i problema čovečanstva – primena u medicini, optimizacija saobraćaja, smanjivanje rizika i odgovor na adaptaciju i mitigaciju klimatskih promena. O ovome su najviše govorili predstavnici lokalnog tehnološkog giganta, Majkrosofta, uključujući i njegovog osnivača, Bila Gejtsa, koji je održao izdvojeno predavanje.

Kada je u pitanju projekat RRING, sama asocijacija AAAS je zapravo pridruženi partner projekta, poput mnogih drugih aktera širom sveta, sa ciljem razumevanja i povezivanja srodnih naučnih politika i evropskog koncepta Odgovornog istraživanja i inovacija (Responsible Research and Innovation RRI), pod okriljem Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Stoga je konferencija u Sijetlu bila idealna prilika za susret sa predstavnicima same Asocijacije ali i učesnicima iz čitavog sveta. Centralni događaj je bila radionica pod punim nazivom samog projekta (Responsible Research and Innovation Networked Globally), održana kao tematski skup u okviru konferencije. Sam projekat je bio zastupljen i preko svog štanda u izlagačkom delu, uz održavanje više javnih ili internih sastanaka sa partnerima i potencijanim saradnicima. Ovo je, istovremeno, bila i prva globalna radionica ovoga karaktera u nizu, koji se nastavlja krajem marta događajima u Nju Delhiju, u Indiji, a zatim slede Južna Afrika i Egipat.

Projekat RRING, započet maja 2018, traje tri godine i okuplja dvadeset inicijalnih i desetak pridruženih partnera iz čitavog sveta. Uz koordinaciju Univerziteta iz Korka u Irskoj i uz centralnu ulogu UNESKA, projekat razvija globalnu mrežu aktera koji raznovrsne nacionalne ili regionalne politike objedinjuju kroz Ciljeve održivog razvoja, kako bi se naučnoistraživači rad povezao sa društvenim potrebama i izazovima na lokalnom ali i globalnom nivou.

Ostale aktivnosti