Radionica: Sove, male mudrice

Radionica: Sove, male mudrice

U Naučnom klubu Centra za stručno usavršavanje 13.12.2018. godine, realizovana je prva od tri radionice u okviru projekta Mala škola gvaličarenja, a koji je pod okriljem  Centra za promociju nauke

Radionice su održale profesorka biologije Olivera Kolarić i profesorka engleskog jezika Ana Krstić.

Radionice pohađaju učenici razredne i predmetne nastave OŠ « Jovan Popović», OŠ « Velizar Stanković Korčagin» i OŠ « Brana Pavlović «.

Aktivnosti na prvoj radionici „Sove –male mudrice“ bile su:

Anketa: „Šta znam o sovama“

Interaktivno i edukativno  predavanje „ Život sova“

Prezentacija : „Sove našeg kraja“

Prezentacija: „Disekcija – laboratorijska vežba“

Radionica: „Da li umem da prepoznam tu sovu“

Upoznavanje sa budućim radionicama

Projekat Mala škola gvaličarenja ima za zadatak da obuči učenike za samostalno  izvođenje labotratorijskog ogleda  disekcije gvalica i na taj način upoznaju način ishrane sova a kroz interaktivne edukativne radionice učenici će steći znanje o staništu, anatomiji, ugrožavanju i zaštiti sova. Izradom zbirke sa anatomskim kostima koje su pronađene u gvalicama učenici će  dokazati da su sove velike grabljivice i čime se hrane i na taj način upoznati anatomiju sisara. Projekat je u korelaciji sa više predmeta, među kojima su: biologija, ekologija, tehničko i informatičko obrazovanje, ornitologija, čuvari prirode, priroda i društvo.

Jedan od posebnih ciljeva projekta je da učenici koji nauče da izvode disekciju i determinišu anatomske kosti, ceo postupak predstave vršnjacima iz svojih škola.Čovek svojim negativnim delovanjem na prirodu utiče negativno i na život ostalih živih bića na Zemlji. Učenici će kroz edukaciju i interaktivne radionice  naučiti šta sve ugrožava život sova i na koji način se one mogu zaštiti u prirodi. Oni će se takođe obučiti za rad u laboratoriji i izvođenje vežbe disekcije.

 

Ostale aktivnosti