Sastanak konzorcijuma projekta SySTEM2020

Sastanak konzorcijuma projekta SySTEM2020

U Briselu je tokom oktobra održan sastanak partnera u okviru projekta koji se bavi neformalnim obrazovanjem

U okviru projekta SySTEM2020 koji Centar za promociju nauke sprovodi sa nizom međunarodnih partnera u oblasti neformalnog obrazovanja održan je sastanak konzorcijuma u Briselu od 14. do 17. oktobra.

Sastanak je održan u okviru redovnih sastanaka sa predstavnicima Evropske komisije. Predstavljen je rad i napredak projekta za prethodnih 18 meseci, ali su i predočeni planovi za naredni period. Sastanak je bio vrlo dinamičan, sa nizom predloga eksternih eksperata Evropske komisije, u cilju poboljšanja kvaliteta projekta. Projekat vodi Naučna galerija u Dablinu (Science Gallery Dublin). Sastanku je u ime Centra za promociju nauke učestvovala dr Tanja Adnađević, rukovodilac Sektora za  programske aktivnosti.

Kao deo aktivnosti projekta SySTEM2020, u Naučnom klubu Beograd je organizovana Mala naučna ekspedicija u okviru koje su deca imati priliku da istraže niz lokacija u užem centru Beograda kroz STEM discipline.

Ostale aktivnosti