Centar za promociju nauke organizuje istraživanja javnog mnjenja, koja koristi za dalje osmišljavanje svog rada.

Istraživanja

Ana Klobučar

Sektor za programske aktivnosti

Koordinatorka Sektora za programske aktivnosti

Projekti: Međunarodni projekti, Planetarijum, DNK, Volonteri, Radionice za decu, Istraživanja, Naučni klub

Kontakt: aklobucar@cpn.rs

Ana Klobučar

Đurđa Timotijević