Ivan Umeljić Sektor za izdavaštvo i medijsku produkciju Rukovodilac sektora Projekti: IzdavaštvoElementi, Elementarijum, Seminar o recenziranju, Sajam knjiga Kontakt: iumeljic@cpn.rs

Elementi Izdavaštvo Izložbe Sajam knjiga

Centar za promociju nauke je od svog osnivanja organizovao više naučnopopularnih izložbi: Spektri, Brojevi, Deset otvorenih pitanja, Šuma znanja i druge.

Istražite više o izložbama

Izložbe

Boris Klobučar

dr Bojan Kenig

Savetnik za produkciju i organizaciju programskih sadržaja

Sektor za programske aktivnosti

Projekti: Naučni klub, DNK, Izložbe, Radionice za decu

Kontakt: bkenig@cpn.rs

dr Bojan Kenig