Добривоје Лале Ерић Сектор за међународну сарадњу Руководилац сектора Пројекти: Међународни пројекти Контакт: dleric@cpn.rs

Међународни пројекти

Међународна сарадња ЦПН-а остварује се са бројним појединцима и организацијама из региона, Европе и света, као и кроз учешће у пројектима финансираним из међународних извора, примарно кроз различите програме Европске уније.

Истражите више о међународној сарадњи

Међународни пројекти

Име и презиме: Марина Костић

Сектор за међународну сарадњу

Стручни сарадник за администрирање међународних пројеката

Пројекти: Међународни пројекти

Контакт: mmatovic@cpn.rs

Марина Костић

Љиљана Илић

Др Дубравка Вејновић

Сектор за сарадњу са научноистраживачким организацијама

Руководилац сектора за сарадњу са научноистраживачким организацијама

Пројекти: Међународни пројекти*, ДНК, Изложбе, Радионице за децу

*SATORI, RRI Tools, V-Alert, PESHES, Hypatia, Re@WBC,

Експерт за етичку процену Европске комисије у програму Хоризонт 2020

Експерт за научну евалуацију пројеката Европске комисије у порграму Хоризонт 2020

Контакт: dvejnovic@cpn.rs

др Дубравка Вејновић

Ана Јовановић

Ана Клобучар

Сектор за програмске активности

Координаторка Сектора за програмске активности

Пројекти: Међународни пројекти, Планетаријум, ДНК, Волонтери, Радионице за децу, Истраживања, Научни клуб

Контакт: aklobucar@cpn.rs

Ана Клобучар

Катарина Анђелковић

Ђурђа Тимотијевић