Naučni kamion Centra za promociju nauke je pokretna laboratorija, učionica i izložbeni prostor domaće proizvodnje, osmišljen da može da stigne u sve delove Srbije. Istražite više o Naučnom kamionu

Naučni kamion

Ana Jovanović

Vladimir Cicvara

Sektor za međunarodnu saradnju

 

Projekti: Naučni kamion

Vladimir Cicvara

Petar Panjković

Predrag Davidović

Mihailo Slović