Organizovan prostor za upoznavanje sa naukom, gde se zainteresovani mogu prijaviti da drže predavanja, radionice i druge aktivnosti. Istražite više o Naučnom klubu

Naučni klub

Ljiljana Ilić

Ana Jovanović

Katarina Anđelković

dr Bojan Kenig

Savetnik za produkciju i organizaciju programskih sadržaja

Sektor za programske aktivnosti

Projekti: Naučni klub, DNK, Izložbe, Radionice za decu

Kontakt: bkenig@cpn.rs

dr Bojan Kenig

Predrag Davidović