Центар за промоцију науке сам уређује своје односе са јавношћу, као и присуство на различитим друштвеним мрежама, и нуди подршку научном новинарству у Србији. Истражите више о односима са јавношћу

Односи са јавношћу

Љиљана Илић