Centar za promociju nauke sam uređuje svoje odnose sa javnošću, kao i prisustvo na različitim društvenim mrežama, i nudi podršku naučnom novinarstvu u Srbiji. Istražite više o odnosima sa javnošću

Odnosi sa javnošću

Ljiljana Ilić