U okviru svake manifestacije i gostovanja Centra za promociju nauke organizuju se dečje radionice kojima je cilj buđenje interesovanja za nauku od najmlađeg doba.

Radionice za decu

Ana Klobučar

Sektor za programske aktivnosti

Koordinatorka Sektora za programske aktivnosti

Projekti: Međunarodni projekti, Planetarijum, DNK, Volonteri, Radionice za decu, Istraživanja, Naučni klub

Kontakt: aklobucar@cpn.rs

Ana Klobučar

Boris Klobučar

Jelena Mijatović