Zaposleni u Centru za promociju nauke pružaju tehničku podršku na svim manifestacijama i događajima koje Centar organizuje.

Tehnička podrška

Petar Panjković

Predrag Davidović