06.02.2020
JN 3 / 20 Predmet javne nabavke je gorivo za potrebe Centra za promociju nauke

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odgovor ponuđaču Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka

Dalje
31.01.2020
JN 2 / 20 Predmet javne nabavke su usluge servisa vozila iz voznog parka Centra

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odgovor ponuđaču Odluka o dodeli ugovora

Dalje
27.01.2020
JN 1 / 20 Predmet javne nabavke su usluge štampanja 4 broja časopisa „Elementi”

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odgovor ponuđaču Izmena konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka

Dalje
16.12.2019
JN 14 /19 Predmet javne nabavke je kupovina dobara – računarske opreme.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora

Dalje
12.12.2019
JN 13 /19 Predmet javne nabavke su usluge štampanja promotivnog materijala

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

Dalje
03.10.2019
JN 11 /19 Predmet javne nabavke je kupovina električne energije

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Izmena konkursne dokumentacije

Dalje
24.09.2019
JN 10 /19 Predmet javne nabavke su usluge štampanje knjiga, brošura i prospekata

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora

Dalje
05.08.2019
Kvartalni izveštaj javnih nabavki Centra za promociju nauke

Kvartal 1 Preuzmite dokument Kvartal 2 Preuzmite dokument

Dalje
13.05.2019
JN 8 /19 Predmet javne nabavke su računovodstvene usluge

      Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dalje
13.05.2019
JN 9 /19 Predmet javne nabavke su usluge turističke agencije

      Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru. Partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru. Partija 2

Dalje
16.04.2019
JN 7 /19 Predmet javne nabavke su usluge godišnjeg servisa i održavanja vozila iz voznog parka Centra

    Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Zapisnik o otvaranju ponuda i Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o obustavi postupka

Dalje