04.02.2019
JN 3 /19 Predmet javne nabavke su usluge štampanja četiri broja časopisa „Elementi“, lifleta i brošure.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odgovor ponuđaču na pitanje u vezi sa pripremanjem ponude Odluka o dodeli ugovora

Dalje
29.01.2019
JN 2 /19 Predmet javne nabavke je gorivo za potrebe Centra za promociju nauke.

    Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dalje
28.01.2019
JN 1 /19 Predmet javne nabavke su usluge posredničke agencije za angažovanje demonstratora, saradnika i eksperata.

    Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dalje
03.12.2018
JN 14 /18 Predmet javne nabavke je kupovina računarske opreme

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dalje
26.11.2018
JN 12 /18 Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Dalje
26.11.2018
JN 12 /18 Predmet javne nabavke su usluge štampe ukrasnih kesa i artikala namenjenih prodaji

Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija V2 Konkursna dokumentacija V3 Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dalje
16.11.2018
JN 13 /18 Usluge godišnjeg servisa i održavanja vozila iz voznog parka Centra – teretnog vozila marke MAN

Dokumentacija Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija  

Dalje
15.11.2018
Izveštaj o javnim nabavkama za 3. kvartal 2018. godine

Izveštaj o javnim nabavkama za 3. kvartal 2018. godine

Dalje
15.11.2018
Izveštaj o javnim nabavkama za 2. kvartal 2018. godine

Izveštaj o javnim nabavkama za 2. kvartal 2018. godine

Dalje
15.11.2018
JN 11/18 Javna nabavka usluge štampanja

Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dalje
04.10.2018
JN 10/18 Javna nabavka kupovina računarske opreme

Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponude Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dalje
13.09.2018
JN 9/18 Javna nabavka usluga štampanja

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dalje