29.11.2017
ЈН 18/17 Microsoft Office & Microsoft Windows лиценце

JN 18/17 Odgovor ponudjacu JN 18/17 Konkursna dokumentacija v2 JN 18/17  Konkursna dokumentacija JN 18/17  Poziv za podnosenje ponude ЈН 16/17 Одлука о додели уговора

Даље
28.11.2017
ЈН 16/2017 Услуге сервиса и одржавања возила из возног парка

JN 16/17 Konkursna dokumentacija JN 16/17 Poziv za podnosenje ponude  JN 16/17 Konkursna dokumentacija word doc ЈН 16/17 Одлука о додели уговора

Даље
27.09.2017
ЈН 15/2017 Услуга испоруке електричне енергије

ЈН 15/2017 Конкурсна документација ЈН 15/2017 Позив за подношење понуде

Даље
07.09.2017
ЈН 14/2017 Услуге штампања

ЈН 14/2017 Конкурсна документација ЈН 14/2017 Позив за подношење понуде

Даље
08.08.2017
ЈН 13/2017 Услуге годишњег сервиса и одржавања возила из возног парка: поправка и одржавање возила марке МАН

ЈН 13/17 Конкурсна документација ЈН 13/17 Позив за подношење понуде ЈН 13/17 Решење о образовању Комисије за јавну набавку ЈН 13/17 Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности за...

Даље
13.07.2017
ЈН 11/2017 Одлука о додели уговора

ЈН 11/2017 Одлука о додели уговора

Даље
13.07.2017
Извештај о јавним набавкама за други квартал

Извештај о јавним набавкама за други квартал

Даље
09.07.2017
ЈН 10/2017 Услуге осигурања, обавештења о закљученим уговорима

ЈН 10/2017 Обавештење о закљученом уговору (Партија 1) ЈН 10/2017 Обавештење о закљученом уговору (Партија 2) ЈН 10/2017 Обавештење о закљученом уговору (Партија 3)

Даље
09.07.2017
ЈН 9/2017 Рачуноводствене услуге

ЈН 9/2017 Одлука о додели уговора ЈН 9/2017 Обавештење о закљученом уговору

Даље
09.07.2017
ЈН 8/2017 Услуге годишњег сервиса и одржавања возила

ЈН 8_2017 Обавештење о закљученом уговору (Партија 1) ЈН 8_2017 Обавештење о закљученом уговору (Партија 2) ЈН 8_2017 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (Партија 3) ЈН 8_2017 Обавештење о...

Даље
24.06.2017
ЈН 12/17 Услуге годишњег сервиса и одржавања возила

ЈН 12/17 Позив за подношење понуде ЈН 12/17 Конкурсна документација

Даље
24.06.2017
ЈН 11/17 Додатни радови

ЈН 11_17 Конкурсна документација ЈН 11_17 Обавештење о покретању поступка

Даље