31.12.2014
Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 7/14 Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru ZA UREĐENJE PROSTORA U KNEZ MIHAILOVOJ 5 U BEOGRADU ZA ODRŽAVANJE MESECA MATEMATIKE U JAVNOJ NABAVCI MALE VREDNOSTI RADOVA NA IZRADI REKLAMNIH PANOA JN 7/14 Partija...

Dalje
31.12.2014
Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 8/14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U POSTUPKU JAVNA NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA OSIGRANJA LICA I IMOVINE – OSIGURANJE ZAPOSLENIH I VOZILA JN 8/14 Preuzmite dokument

Dalje
31.12.2014
Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 4/14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru O ZAKUPU PROSTORA ZA ŠTAND NA 59. MEĐUNARODNOM SAJMU KNJIGA U BEOGRADU JN 4/14 Preuzmite dokument

Dalje
09.12.2014
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

u postupku javne nabavke male vrednosti radova na elektro-instalacijama za ugradnju klima uređaja i spoljnu rasvetu jn 7/14 Partija 1 Preuzmite dokument

Dalje
31.10.2014
Pitanja i odgovori u vezi sa javnom nabavkom radova za uređenje prostora za mesec matematike u Knez Mihailovoj 5

Da li je potrebno uz konkursnu dokumentaciju dostaviti uzorke? Nije potrebno da se uz konkursnu dokumentaciju dostavljaju uzorci. Koje je radno vreme Centra za promociju nauke? Centar za promociju nauke...

Dalje
21.10.2014
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

u postupku javna nabavke male vrednosti radova za uređenje izložbenog štanda za 59. Međunarodni sajam knjiga u beogradu jn 6/14 Preuzmite dokument

Dalje
21.10.2014
Obaveštenje o dodeli ugovora u javnoj nabavci male vrednosti

u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za zakup prostora za izložbeni štand knjiga na 59. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, redni broj JN 4/14 Preuzmite dokument

Dalje
17.10.2014
Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 5-14

Preuzmite dokument

Dalje