31.12.2014
Обавештење о закљученом уговору ЈН 7/14 Партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА У КНЕЗ МИХАИЛОВОЈ 5 У БЕОГРАДУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МЕСЕЦА МАТЕМАТИКЕ У ЈАВНOJ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА НА ИЗРАДИ РЕКЛАМНИХ ПАНОА ЈН 7/14 Партија...

Даље
31.12.2014
Обавештење о закљученом уговору ЈН 8/14

Обавештење о закљученом уговору У ПОСТУПКУ ЈАВНА НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ОСИГРАЊА ЛИЦА И ИМОВИНЕ – ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ВОЗИЛА ЈН 8/14 Преузмите документ

Даље
31.12.2014
Обавештење о закљученом уговору ЈН 4/14

Обавештење о закљученом уговору О ЗАКУПУ ПРОСТОРА ЗА ШТАНД НА 59. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ КЊИГА У БЕОГРАДУ ЈН 4/14 Преузмите документ

Даље
09.12.2014
Обавештење о закљученом уговору

у поступку јавне набавке мале вредности радова на електро-инсталацијама за уградњу клима уређаја и спољну расвету јн 7/14 Партија 1 Преузмите документ

Даље
31.10.2014
Питања и одговори у вези са јавном набавком радова за уређење простора за месец математике у Kнез Mихаиловој 5

Да ли је потребно уз конкурсну документацију доставити узорке? Није потребно да се уз конкурсну документацију достављају узорци. Које је радно време Центра за промоцију науке? Центар за промоцију науке...

Даље
21.10.2014
Обавештење о закљученом уговору

у поступку јавна набавке мале вредности радова за уређење изложбеног штанда за 59. Међународни сајам књига у београду јн 6/14 Преузмите документ

Даље
21.10.2014
Обавештење о додели уговора у јавној набавци мале вредности

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за закуп простора за изложбени штанд књига на 59. Међународном сајму књига у Београду, редни број ЈН 4/14 Преузмите документ

Даље
17.10.2014
Обавештење о закљученом уговору ЈН 5-14

Преузмите документ

Даље