Управни одбор

Лого ЦПН

Чланови Управног одбора Центра за промоцију науке су: Др Богољуб Зечевић, председник, Иван Радетић, члан, Иван Умељић, члан и Слободан Бубњевић, члан.

Према Закону о научноистраживачкој делатности и Статуту ЦПН, надлежности Управног одбора ЦПН обухватају усвајање годишњих програмских и финансијских планова, као и других докумената, именовање и разрешавање директора, као и одлучивање о пословању и коришћењу средстава.

Чланови првог Управног одбора ЦПН-а именовани су 2011. године, да би његов састав био измењен 2014. године, када су именовани садашњи председник Управног одбора др Богољуб Зечевић и члан Иван Радетић.

На седници одржаној у четвртак 5. марта 2015. Влада Републике Србије именовала је нове чланове Управног одбора.

На предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз постојеће чланове именован је и др Милован Шуваков, помоћник министра за развој образовања, као и два члана из редова запослених у Центру: Слободан Бубњевић и Иван Умељић.

_MMM5537