JN 2 / 20 Predmet javne nabavke su usluge servisa vozila iz voznog parka Centra

JN 2 / 20 Predmet javne nabavke su usluge servisa vozila iz voznog parka Centra

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor ponuđaču

Odluka o dodeli ugovora

Ostale aktivnosti