CPN u poseti Kini

CPN u poseti Kini

CPN tim je posetio Republiku Kinu, nastupajući na sajmovima i konferencijama u Pekingu

Na poziv partnerske organizacije iz Pekinga – Beijing Exchange Center of Science and Technology (BECST) – predstavnici Centra za promociju nauke dr Marko Krstić i dr Tanja Adnađević i Univerziteta u Beogradu, sa Instituta za fiziku dr Marija Mitrović Dankulov, učestvovali su na više događaja organizovanih pod okriljem zvanične strategije Republike Kine – Jedan pojas, jedan put (One belt, one road).

Na sajmovima i pratećim konferencijama u Pekingu predstavljena je pozicija Centra unutar nacionalnog obrazovnog i naučnog sistema, okviri i dometi srpske nauke, kao i inovativni projekti, inicijative i istraživanja, koji mogu biti atraktivni za primenu ili zajednički razvoj sa kineskim partnerima.

Centar je u Pekingu učestvovao na sajmu CIFTIS 2019 (6th China Beijing International Fair for Trade in Services), kao konferencijai pod nazivom Connect global intelligence, create the future. Oba događaja su privukla izuzetnu pažnju, pre svega stručne javnosti, kao i predstavnika različitih nivoa upravnih i naučnih vlasti Kine i Pekinga.

Obe manifestacije su uključivale konferencije namenjene profesionalcima u oblasti promocije nauke i međunarodne saradnje, razvoja istraživačkih projekata i primene tehnoloških rešenja i rezultata. S obzirom na to da Srbija i Kina imaju potpisan Sporazum o strateškoj saradnji (kakav naša zemlja ima tek sa pet drugih zemalja), interesovanje kineskih partnera za raznovrsne vidove saradnje i zajednička ulaganja posebno je naglašeno.

Tokom posete Kini organizovan je čitav niz bilateralnih susreta i sastanaka, uključujući i zvaničnu posetu predstavnika Centra i Univerziteta u Beogradu Pekinškoj akademiji nauke i tehnologije (Beijing Academy of Science and Technology – BEST) i obilazak naučnotehnološkog parka Future science park u Pekingu. Tokom posete potpisan je Memorandum o saradnji sa kineskim partnerima, a planirana je i nekolicina zajedničkih aktivnosti.

Ostale aktivnosti