17.03.2014
Статут Центра за промоцију науке

Преузмите ЦПН Статут 

Даље
17.03.2014
Правилник о раду

Преузмите документ

Даље
17.03.2014
Измене правилника о раду

Преузмите документ

Даље
16.03.2014
Програм рада за 2017. годину

Преузмите Програм рада за 2017

Даље
15.03.2014
Правилник о рачуноводству

Преузмите документ

Даље
15.03.2014
Правилник о попису

Преузмите документ

Даље
15.03.2014
Правилник о јавним набавкама

Преузмите документ

Даље